چادر خیمه - چادر برزنتی - چادر برزنت - قیمت چادر خیمه ارزان

چادر خیمه - چادر برزنتی - چادر برزنت - قیمت چادر خیمه ارزان

استفاده به عنوان پوشش های سازه های داربستی شایع ترین نوع مصرف از این نوع محصول است که این باعث شده این در صنعت های دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد